Firma doradcza Strategy.

01.

Efektywne usługi konsultingowe

Oferujemy szeroko pojęte doradztwo biznesowe, pośrednictwo w sprzedaży oraz usługi zarządcze i nadzorcze. Na sukces Twojej firmy pracować będzie zespół praktyków biznesu, finansiści i prawnicy.

Skuteczni
w osiąganiu celów

Wyspecjalizowani doradcy

Zadowoleni
partnerzy

Międzynarodowy zasięg działania

02.

Przejrzyste warunki współpracy

Partnerzy biznesowi, którzy wybrali naszą firmę doradczą, zyskują dzięki wybraniu odpowiednich usług konsultingowych. Od pierwszego kontaktu ta współpraca przebiega na jasnych zasadach.

03.

Grono zadowolonych klientów

Świadczymy nasze usługi Klientom funkcjonującym w wielu branżach, które dokładnie poznajemy, by maksymalnie zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa Klienta. Działamy z powodzeniem m.in. w obszarach handlu międzynarodowego, logistyki, produkcji, robót budowlanych, inwestycji deweloperskich.

04.

Zespół

Nasz zespół profesjonalistów składa się z prawników, księgowych, audytorów, doradców restrukturyzacyjnych, biznesmenów oraz specjalistów z zakresów branż w których działają nasi Klienci i jest zawsze idealnie dopasowany do potrzeb i oczekiwań Klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie zawsze wypracować i wdrożyć najlepszą Strategię Biznesu naszego Klienta.

Naszemu zespołowi przewodzi twórca i zarządzający projektem Strategy – Sławomir Staszak.

Zapytaj o usługi doradcze

Firma doradcza / konsultingowa Strategy.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Co to jest firma doradcza (konsultingowa)?

Angielskie słowo consulting tłumaczone jest na język polski jako doradztwo i oznacza ono dyscyplinę zarządzania specjalizującą się w doradzaniu biznesowym różnorodnym podmiotom gospodarczym oraz organizacjom. Dziedziny usług konsultingowych mogą więc dotyczyć między innymi restrukturyzacji, zarządzania finansami, zasobami ludzkimi czy sieciami teleinformatycznymi. Z definicji firmy doradcze optymalizują specyficzne działania różnego typu przedsiębiorstw w zależności od ich potrzeb organizacyjnych i charakterystyk rynku, na którym funkcjonują.

Jak działa firma doradcza (konsultingowa)?

Specjaliści w dziedzinie doradztwa biznesowego podkreślają, że dobra firma konsultingowa maksymalizuje efektywność przedsiębiorstwa oferując usługi doradcze, zaczynając od zarządzania finansowego a kończąc na dedykowanych szkoleniach. Wsparcie firmy doradczej przydatne jest szczególnie młodym przedsiębiorcom lub przedsiębiorstwom borykającym się z kryzysami. W takich sytuacjach konsulting pomaga ustalić rzeczywiste źródła problemów i opracować nie tylko adekwatne plany naprawcze, ale i strategie wzmocnienia lub zdobycia zadowalającej pozycji na rynkowej. Kluczem do sukcesu proponowanym przez firmy doradcze jest wsparcie najlepszej klasy ekspertów. To oni formułują strategie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i szczegółowe plany rozwoju, w tym zarządzania finansami oraz kapitałem ludzkim. Firma doradcza czuwa również nad wdrożeniem rozwiązań optymalizacyjnych, tak by strategia rozwoju mogła odnieść rzeczywisty sukces. Jest to sprawdzony sposób optymalizacji kosztów i procesów znacząco podnoszących pozycję danego przedsiębiorstwa na rynku przy jak najmniejszych, choć niezagrażających jakości wdrożenia, nakładach finansowych.

Możliwe specjalizacje firm konsultingowych

Konsulting jako forma doradztwa ekonomicznego sięga swymi początkami końca XIX wieku i nagląca już wówczas potrzeba wzrostu wydajności przedsiębiorstw przy minimalizacji ich kosztów. Ciekawostką jest fakt, iż oficjalnie pierwsza firma konsultingowa powstała natomiast w 1926 roku w Chicago. Dzisiejsze specjalizacje firm doradczych to między innymi: doradztwo strategiczne, operacyjne, IT, podatkowe, finansowe, personalne, marketingowe i z zakresu public relations. Każda z tych specjalizacji odpowiada konkretnym potrzebom przedsiębiorstwa korzystającego z profesjonalnego doradztwa.

Jakiego typu problemy rozwiązuje firma doradcza?

Firma doradcza w Gdańsku, Warszawie i innych miastach oraz na odległość rozwiązuje szereg różnorodnych problemów biznesowych oferując obsługiwanym przedsiębiorcom, początkującym lub doświadczonym, usługi w zakresie audytu biznesowego, dzięki którym określany jest bieżący stan przedsiębiorstwa wraz z jego zagrożeniami i szansami. Inna dziedzina wyzwań wspomaganych przez firmę konsultingową to kojarzenie partnerów biznesowych mogących zbudować synergiczne modele sukcesu rynkowego. Bardzo ważnym elementem usług konsultingowych jest outsourcing zarządzania związany z osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, za sprawą trafnego przekazania części obowiązków zarządczych na zewnątrz przedsiębiorstwa. Redukcja kosztów i kooperacja z ekspertami zapewnia firmom objętym wsparciem doradczym maksymalizację zysków finansowych i innych potencjałów biznesowych, w tym zdobycie dostępu do najcenniejszych kompetencyjnie kadr. Firmy konsultingowe z Gdańska, Warszawy lub innych miejscowości generują rozwiązania dedykowane konkretnym przedsiębiorstwom w kontekście ich najważniejszych potrzeb, od zażegnania niespodziewanego kryzysu do zdobycia nowych rynków zbytu towarów i usług.

Kiedy warto korzystać z usług firmy doradczej?

Wbrew stereotypowi mówiącemu o tym, że z usług firmy konsultingowej korzystać powinni głównie początkujący przedsiębiorcy, doradztwo biznesowe przyda się także bardziej doświadczonym przedsiębiorstwom, nie tylko tym rozwiązującym bieżące problemy finansowe czy kadrowe, ale i tym chcącym poszerzyć pola swoich działań biznesowych. Korekty biznesplanów lub powstanie nowych dokumentów tego typu, zmiany otoczenia środowiskowego firmy tworzące nowe szanse lub zagrożenia, są polami do realizacji najtrafniejszych strategii doradczych. Firma konsultingowa Gdańsk pomoże również zbudować lub zrestrukturyzować istniejące działy kadr i księgowości. Dobrym momentem na skorzystanie z usług firmy doradczej z Gdańska jest również możliwość poszerzenia majątku przedsiębiorstwa poprzez zakup nieruchomości lub urządzeń albo powstanie nowych okoliczności wynikających ze zmian prawnych. Z usług firmy doradczej warto korzystać zawsze wtedy, kiedy przedsiębiorca potrzebuje fachowej informacji biznesowej.

Czego oczekiwać od specjalistów firmy konsultingowej?

Firma konsultingowa w Gdańsku, Warszawie lub innym mieście zaproponuje objętemu doradztwem przedsiębiorcy rozwiązania oparte na rzetelnym audycie, którego celem będzie identyfikacja słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa. Następnie stworzone zostaną projekty restrukturyzacyjne, plany naprawcze albo nowe strategie biznesowe. Optymalizacja działań przedsiębiorstwa dotyczyć może różnych dziedzin jego aktywności, a wśród nich: stworzenia nowych procedur komunikacyjnych, rozwoju działów sprzedaży czy też planów inwestycyjnych. Korzystając z usług firmy doradczej spodziewać się należy konieczności ścisłej współpracy ze specjalistami-doradcami, którzy angażować będą — przygotowując, planując i wdrażając — zaproponowane rozwiązania szefostwo i pracowników danego przedsiębiorstwa. Ich wiedza i doświadczenie są bowiem fundamentem tworzenia dedykowanych projektów. Przy czym warto dodać, że firmy konsultingowe posługują się kodeksami etycznymi szanującymi tajemnice biznesowe i handlowe, zatem praca z nimi jest całkowicie bezpieczna dla podmiotów objętych procesami doradczymi.

Korzyści partnera firmy konsultingowej

Podstawowa korzyść partnera firmy konsultingowej z Gdańska to optymalizacja kosztów finansowych działania przedsiębiorstwa. Doradztwo biznesowe ma przede wszystkim na celu poszukiwanie skutecznych sposobów maksymalizacji zysków i minimalizacji kosztów przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług lub produkowanych towarów. Firma doradcza Gdańsk zapewnia również minimalizację czasu koniecznego do osiągnięcia postawionych celów, zatem celem jej działań jest mierzalny finansowo i czasowo sukces przedsiębiorstwa.

Doradca wewnętrzny, czy zewnętrzna firma konsultingowa?

Wiele przedsiębiorstw poszukujących skutecznych usług doradczych boryka się z dylematem wyboru pomiędzy zatrudnieniem wewnętrznego doradcy lub zewnętrznej firmy konsultingowej. Praktyki rynkowe wskazują jednak, że perspektywa zewnętrznej firmy konsultingowej jest znacznie szersza niż rozeznanie problemów przedsiębiorstwa z perspektywy doradcy wewnętrznego. Ponadto firmy konsultingowe zwykle posiadają w swej historii procesów doradczych wiele interesujących, wielowymiarowych rozwiązań, dzięki czemu są w stanie szybciej i skuteczniej zaproponować optymalne strategie.

Firma konsultingowa w mieście, czy z siedzibą w innej części kraju?

Wybór firmy konsultingowej zależy od branży, w której działa dane przedsiębiorstwo i powinien być on bardzo merytoryczny. Niekoniecznie musi to być firma lokalna, aby posiadała ona doskonałe rozeznanie w otoczeniu środowiskowym danego przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zdarza się również, że rynek, który objętego doradztwem przedsiębiorstwa jest międzynarodowy, a nawet globalny. Warto więc wybierając firmę doradczą kierować się jej dotychczasowymi projektami i referencjami, bowiem możliwości komunikacyjne on-line i off-line są dziś naprawdę duże i podstawowym kryterium wyboru pomiędzy firmą doradczą z siedzibą w najbliższej lub nieco dalszej lokalizacji stać się powinien poziom jej sukcesów wdrożeniowych. Analizy oferentów najprościej dokonać za pośrednictwem internetu. Weryfikacja informacji ze stron internetowych odnalezionych pod hasłami firma doradcza Warszawa, usługi doradcze Warszawa, firma konsultingowa Gdańsk, firma doradcza Elbląg, firma doradcza Gdańsk zaowocuje pozyskaniem podstawowych informacji.

Na których rynkach działa firma doradcza?

Firma doradcza swym parasolem usług obejmuje działania w dziedzinach takich jak zarządzenie, wdrażanie rozwiązań, jak również nadzór i kontrola działalności konkretnej jednostki. Są to obecnie różnorodne sektory gospodarki, a więc złożone rynki sprzedaży towarów i usług różnego typu oraz sektory zarządzania kadrami. Dzięki temu możliwe jest planowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu prawa, podatków, finansów, pozyskiwania funduszy, analizy i oceny wiarygodności kontrahentów, jak również uczestnictwo w organach nadzorczych, takich jak Rady Nadzorcze, Rady Fundacji lub Komisje Rewizyjne. Doradztwo biznesowe obejmuje działalność coraz szerszych rynków lokalnej i globalnej gospodarki, w tym organizacji rządowych i pozarządowych.