Usługi zarządcze i nadzorcze

Nasza firma doradcza oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu zarządzania, doradztwa, wdrażania rozwiązań, a także nadzoru i kontroli działalności jednostki.

Zarządzanie
Specjalizujemy się w świadczeniu usług o charakterze kierowniczym (członek zarządu, członek rady nadzorczej). Zapewniamy uczestnictwo w organach zarządczych wszelkich jednostek organizacyjnych. Nasi specjaliści skutecznie pokierują przedsięwzięciami, a także podejmą się zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji.

Doradztwo
W ofercie znajdują się także usługi o charakterze doradczym. Nasz zespół specjalizuje się w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. Oferujemy porady z zakresu prawa, podatków, finansów oraz szeroko pojętego biznesu. Dzięki szczegółowej analizie sytuacji na rynku i znajomości aktualnego systemu prawnego zapewniamy stałe wsparcie podczas dokonywania transakcji i prowadzenia sporów z innymi podmiotami gospodarczymi. Dodatkowo oferujemy profesjonalne porady z zakresu pozyskiwania funduszy przeznaczonych na rozbudowę i rozwój organizacji. Ponadto nasi fachowcy dokonają szczegółowej analizy i oceny kontrahentów, co znacznie zminimalizuje ryzyko niepowodzeń podczas współpracy z nieznanymi jednostkami.

Wdrażanie rozwiązań
Oferujemy także usługi związane z planowaniem i realizacją projektów. Nasi fachowcy zajmą się stworzeniem szczegółowej strategii działania organizacji. Następnie pomogą w jej wdrożeniu, przy jednoczesnej kontroli zgodności efektów z początkowymi założeniami. W ramach naszych działań oferujemy także prowadzenie negocjacji z kontrahentami, a także instytucjami finansowymi.

Nadzór i kontrola działalności jednostki
W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy także uczestnictwo w organach nadzorczych (tj. Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Radach Fundacji) wszelkich jednostek organizacyjnych. Członkowie naszego zespołu są uprawnieni do zasiadania w organach nadzorczych jednostek z udziałem Skarbu Państwa. Nasi specjaliści zajmą się wszelkimi czynnościami związanymi z badaniem procesów zachodzących wewnątrz organizacji. Dopilnują prawidłowości relacji z kontrahentami. Proponujemy także sprawowanie kontroli i nadzoru nad zalecanymi przez nas rozwiązaniami-od momentu rozpoczęcia współpracy, aż po finalizację projektu.

Zapewniane korzyści

Naszą działalność opieramy na wieloletniej i dogłębnej analizie rynku. Duże doświadczenie i współpraca z podmiotami z różnych branż pozwala nam pomóc w nawiązaniu biznesowej relacji bezpośrednio pomiędzy naszymi klientami.

Jakość i skuteczność usług świadczonych przez naszych specjalistów potwierdzają osiągane wyniki oraz sukcesy jednostek organizacyjnych, które zdecydowały się na współpracę z nami. Dzięki szerokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu nasi fachowcy zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług.

Spełniamy wszelkie przewidziane przez przepisy prawa wymogi niezbędne do uczestnictwa w organach zarządczych i nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Artykuły