Doradztwo biznesowe

Oferujemy doradztwo biznesowe, które przynosi widoczne rezultaty naszym klientom. Specjalizujemy się w konsultingu, doradztwie biznesowym, negocjowaniu kontraktów w handlu oraz optymalizacją funkcjonowania przedsiębiorstw. Nasz zespół jest złożony z ekspertów z różnych dziedzin, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z biznesem.

Współpracujemy z kancelarią radców prawnych, księgowymi oraz profesjonalnymi audytorami. Nasza firma może zapewnić efektywne doradztwo biznesowe dla firm oraz przedsiębiorstw. Nasi eksperci zdobywali swoją wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez lata współpracy z firmami operującymi na międzynarodowych rynkach (w tym m.in. w Chinach i wschodniej Azji). Specjalizujemy się więc nie tylko w maksymalizacji potencjału firmy na terytorium Polski, ale również poza jej granicami.

Dzięki temu, że w naszym zespole znajdują się eksperci z różnych sfer, zajmujemy się obsługą klientów prowadzących firmy w wielu branżach. Decydując się na współpracę z naszym zespołem, będą mieć Państwo możliwość skorzystania z najskuteczniejszych metod zarządzania. Dowiedzą się jak nawiązywać kontakty handlowe z najlepszymi partnerami. Poznają sposoby na zwiększenie sprzedaży oraz kończenie sukcesem wszystkich negocjacji. Nasza firma doradcza oferuje konsultacje w naszym biurze (ul. Stanisława Staszica 6/6
80-262 Gdańsk), firmie klienta lub na odległość przez internet. Aby skorzystać z oferty, zapraszamy do kontaktu.

Współpraca z firmą doradczą

Skuteczne doradztwo biznesowe musi być oparte na zaufaniu. Współpracę ze swoimi klientami zaczynamy więc od nawiązania kontaktu z klientem, poznania jego firmy i zrozumieniu jego problemu. Dla wielu przedsiębiorców najtrudniejszym zadaniem w prowadzeniu działalności jest negocjowanie kontaktów, outsourcing zarządzania lub poszukiwanie sposobów na optymalizację kosztów w firmie.

Członkowie naszego zespołu od wielu lat prowadzą swoje firmy i mają doświadczenie współpracy z przedsiębiorcami z całego świata, dlatego zawsze możemy zaproponować klientom skuteczne rozwiązania. Nasi eksperci mogą przeprowadzić dokładny audyt biznesowy, który pozwoli odkryć mocne i słabe strony biznesu, co następnie pozwoli przygotować taktykę dla dalszego rozwoju firmy. Zajmujemy się także taką usługą jak due dilligence biznesowy. Przeprowadzimy więc analizę, która pozwoli nam na ocenę i weryfikację procesów mających wpływ na jakość przedsiębiorstwa. W jaki sposób sprawimy, że wasze firmy zwiększą swoje dochody?

Usługi wykonywane w ramach doradztwa biznesowego

Audyt biznesowy

Audyt biznesowy to profesjonalnie wykonana analiza biznesu, która rozpatruje wszystkie najważniejsze czynniki wpływające na funkcjonowanie firmy. Due dilligence biznesowy daje naszym klientom zapoznać się z obiektywnym położeniem ich firm. Przeprowadzenie takiej analizy wykazuje odpowiedzi na pytania dotyczące problemów firmy.
Najważniejszymi elementami audytu są określające stan firmy na podstawie autorskiego schematu, badania kontrolne oddzielnych oddziałów firmy, zapoznanie się z perspektywami rozwoju oraz największymi zagrożeniami. Tworząc due dilligence biznesowy nasi eksperci również zwrócą uwagę na zagrożenia i perspektywy przedsiębiorstwa. Po prezentacji informacji zawartych w audycie nasi eksperci zaproponują konkretne rozwiązania.

Kojarzenie partnerów biznesowych

Doświadczenie i udział w różnych projektach z wieloma podmiotami, w tym działającymi na arenie międzynarodowej, pozwoliła na wypracowanie zespołowi Strategy szerokiej bazy przedsiębiorców z różnych dziedzin – dzięki czemu możemy kojarzyć naszych Klientów szybko znajdując rynek zbytu dla ich towarów i usług.

Optymalizacja kosztów przedsiębiorstw

Optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie jest jednym z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza firma oferuje audyt kosztów. Zajmujemy się również przedstawieniem możliwości, które pozwolą na zmniejszenie kosztów i zmaksymalizowanie wykorzystywania dostępnych środków. Skupiamy się na wyodrębnieniu obszarów działalności przedsiębiorstwa, które wymagają ponownego planowania. Działania, które proponujemy, dotyczą przede wszystkim podniesienie efektywności każdego oddziału firmy.

Outsourcing zarządzania

Nasza firma konsultignowa to nie tylko badania i szukanie sposobów na poprawę funkcjonowania firmy. Zajmujemy się również pomocą w zarządzaniu firmą. Oferujemy swoim klientom możliwość wypracowania przewagi konkurencyjnej poprzez przekazanie części obowiązków „na zewnątrz” firmy. Outsourcing zarządzania to sposób na redukcję kosztów oraz możliwość na współpracę z grupą ekspertów z wąskiej dziedziny.

Konsulting biznesowy to obecnie bardzo popularna usługa, z której korzysta coraz więcej przedsiębiorców. Jeżeli szukają Państwo profesjonalnej pomocy, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszymi ekspertami!

Artykuły

Doradztwo biznesowe

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Co to jest doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe w Gdańsku zakłada profesjonalną, kompleksową pomoc firmom w wymiarze identyfikacji problemów oraz ich efektywnego rozwiązywania. Nowoczesne doradztwo biznesowe jest dziedziną multidyscyplinarną, która uwzględnia realizację działań równie w zakresie audytu biznesowego oraz analizy warunków rynkowych. Obszarami kompetencji firmy doradczej są także:

 • profesjonalna obsługa prawna;
 • obsługa księgowa;
 • outsourcing zarządzania;
 • prace w zakresie nawiązywania relacji biznesowych;
 • wdrażanie projektów mających na celu optymalizację kosztów działania firmy.

Na czym polega doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe w każdym wypadku zakłada podział działań na dwa główne etapy:

1. Audyt biznesowy: identyfikacja problemów, ocena potencjału oraz analiza możliwych kierunków rozwoju.
2. Konkretne zadania realizowane wspólnie z klientem w celu osiągnięcia założonych celów.
Nowoczesne doradztwo biznesowe to nie tyle usługa, ile kompleksowy zespół usług. Profesjonaliści zajmujący się doradztwem biznesowym każdorazowo optymalizują dobór metod działania zgodnie z profilem konkretnej firmy oraz w porozumieniu z klientem.

Istotną cechą definicyjną doradztwa biznesowego jest aktywne współdziałanie z przedsiębiorcą. Celem usług doradczych w według tego założenia nie jest jedynie czysto zadaniowe podejście do określonych problemów, lecz holistycznie rozumiana kooperacja z firmą. Pozwala to z jednej strony na harmonijne połączenie ambicji i potrzeb przedsiębiorcy z charakterem usług doradczych. Taki model działania zapewnia ponadto trwalsze efekty oraz przyczynia się do rozwoju firmy również w perspektywie długoterminowej, a nie jedynie na zasadzie spełnienia zadań sformułowanych w projekcie współpracy.

Różnica między doradcą biznesowym a konsultantem

Doradztwo biznesowe często bywa mylnie identyfikowane z konsultingiem. W rzeczywistości doradztwo jest dziedziną szerszą i zawierającą w sobie więcej wymiarów. Praca konsultanta ogranicza się do identyfikacji problemów, doradztwo biznesowe z kolei zakłada nie tylko audyt oraz analizę stanu obecnego, lecz także dobór oraz efektywnego wdrożenie rozwiązań mających za cel kompleksową poprawę modelu działania przedsiębiorstwa.

Czego oczekiwać po doradztwie biznesowym?

Fundamentalnym i praktycznie niezmiennym elementem doradztwa biznesowego pozostaje audyt. Firma doradcza zawsze musi bowiem najpierw precyzyjnie przeanalizować profil działalności firmy. Dopiero na tej bazie dobierane są strategie działań.

Zakres zadań realizowanych przez firmę doradczą jest jednak plastyczny i każdorazowo uwzględnia perspektywę klienta. Oznacza to, że możliwe jest kontraktowanie firmy doradczej na zasadzie zadaniowej, a więc w celu realizacji określonych celów, jak też długofalowa i kompleksowa kooperacja.

Ile trwa doradztwo biznesowe?

Jest to kolejny czynnik o charakterze wysoce indywidualnym. Pojedyncza sesja doradztwa może trwać od 1 do 4 godzin. W przypadku kooperacji długofalowej okres pracy firmy doradczej jest już jednak co do zasady mierzony w dziesiątkach miesięcy.

Czego wymaga efektywne doradztwo biznesowe?

Sektor profesjonalnego doradztwa biznesowego ewoluuje razem ze światem samego biznesu. Firma doradcza nie może być więc zespołem teoretyków biznesu, którzy bazują na wiedzy zaczerpniętej z podręczników. Konieczne jest doświadczenie, praktyczna znajomość branży, a także umiejętność efektywnej realizacji konkretnych zadań.

Nowoczesne doradztwo biznesowe musi także uwzględniać takie dziedziny, jak obsługa prawna, księgowość, a także bezpośrednia praca wewnątrz firmy, np. w zakresie optymalizacji kosztów działania przedsiębiorstwa lub inwestycji.

Jakiego typu problemy rozwiązuje doradztwo biznesowe?

Doradztwo biznesowe w pełnym znaczeniu jest procesem polegającym na kompleksowej kooperacji z przedsiębiorstwem. Tym niemniej, usługi firmy doradczej będą również nakierowane na precyzyjnie określone problemy. Przykładowe nieprawidłowości, które są standardowe rozwiązywane przez firmy doradcze to między innymi:

 • brak odpowiednich procedur w zakresie rekrutacji pracowników;
 • brak współpracy pomiędzy poszczególnymi działami firmy;
 • czysto zadaniowy model działania firmy, bez obecności ogólnej strategii;
 • zbyt wysokie koszty działania firmy;
 • brak dokładnej znajomości potrzeb klientów firmy;
 • niedostateczna wydajność i jakość pracy personelu;
 • skoncentrowanie działań przedsiębiorstwa na niewłaściwych obszarach.

Kiedy korzystać z doradztwa biznesowego?

Doradztwo biznesowe jest usługą dedykowaną zarówno przedsiębiorstwom, które przechodzą trudności lub wymagają gruntownej rewizji modelu swojego działania, jak też po prostu wszystkim innym firmom. Usługi doradztwa biznesowego nie powinny być rozumiane rozwiązanie przeznaczone jedynie lub przede wszystkim dla firm, które działają w sposób nieefektywny. Z doradztwa korzystają także świetnie prosperujące przedsiębiorstwa, które nieustannie szukają dróg maksymalizacji zysków oraz nowych perspektyw rozwoju.

Doradztwo w biznesie dla firm i startupów

Doradztwo biznesowe okazuje się szczególnie przydatne w przypadku firm o krótkim rodowodzie. W tym wypadku doradztwo biznesowe pozwala jak najwcześniej wykryć ewentualne nieprawidłowości oraz skorygować przyjęty model biznesowy. Dzięki temu firma zyskuje o wiele większe szanse na to, aby utrzymać się na rynku, a także rozwijać się w sposób samoistny na dalszych etapach działalności.

Jakie korzyści można osiągnąć dzięki doradztwu biznesowemu?

Profesjonalne usługi doradcze przynoszą zarówno szybko zauważalne efekty wymierne, takie jak:

1. Zmniejszenie kosztów działalności.
2. Zwiększenie zysków.
3. Poprawa płynności działania firmy.
4. Poprawa jakości pracy personelu.

Jak również szereg profitów, które zaczynają się ujawniać po dłuższym czasie. Dobra firma doradcza działa zawsze także jako swoisty projektant biznesowy. Efektami współpracy w dalszej perspektywie czasowej są więc między innymi:

1. Zoptymalizowany i rozłożony w czasie rozwój firmy.
2. Rosnąca rentowność biznesu.
3. Sukcesywne poszerzanie zakresu działania firmy i/lub modyfikacja modelu działalności.
4. Lepsze dostosowanie przedsiębiorstwa do charakterystyki warunków rynkowych, co oznacza większą odporność na kryzysy, elastyczność oraz poprawę "sterowności" firmy.
5. Wypracowanie wysokiej jakości standardów działania przedsiębiorstwa w różnych obszarach.